Persondatapolitik

Denne politik om behandling af personoplysninger (persondatapolitik) beskriver, hvordan Sanghaen indsamler og behandler oplysninger om medlemmer, deltagere og brugere. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du giver til os, eller som vi indsamler via Sanghaens hjemmeside, sanghaen.dk. Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra virksomhedens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Videnskabsklubben er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte Sanghaens data-kontaktperson, som er: Marie Kronquist
Adresse: Rosenvængets Allé 8 st.tv.​, 2100 København Ø
CVR: 34302448
Tlf.: +45 28 69 09 87
Mail: marie@sanghaen.dk
Hjemmeside: sanghaen.dk

1. Behandling af personoplysninger

Når du opretter dig som bruger eller køber adgang til events eller tilmelder dig vores nyhedsbrev beder vi dig om at oplyse visse personlige data.

Dine persondata indhentes, registreres, opbevares og anvendes udelukkende med henblik på at gøre det muligt for dig at deltage på vores hold og i vores events. Endvidere anvendes dine persondata til at informere dig om nyheder, events, bookinger og oplysninger relateret dertil samt andre tilbud i regi af Sanghaen.

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Webhotel/Hostmaster

Vi har vores hjemmeside hos One.com, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata, som du oplyser på vores hjemmeside, vil blive opbevaret i One.com’s datacentre. Alle oplysninger om kunder, der er bosiddende i EU, er gemt i One.com’s datacentre i Danmark inden for EU.

Nyhedsbrev

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mail-adresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding.

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for Sanghaen – fx til brug for markedsføring – uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger mens dit medlemsskab består. Derudover opbevarer vi dine oplysninger i tre år fra udmeldelsesdatoen.

2. Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandling af dine oplysninger skal vi som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

Indsigtsretten

Du har til hver en tid ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Sanghaen har registreret om dig, fx hvilke oplysninger vi har registeret om dig, hvilke formål registeringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysninger om hvorfra oplysningerne stammer.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget.

Retten til sletning

I det omfang at opbevaring og anvendelse af dine oplysninger ikke er nødvendig, fx for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser er vi forpligtede til at slette alle eller visse af dine personoplysninger, såfremt du skulle ønske det.

Du kan også anmode om fuld sletning af alle data som vi har om dig, herunder anonymisering af anden data. Dine data vil ikke kunne blive genskabt og dit frivillig/bruger-forhold afsluttes.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til kræve, at dine persondata udelukkende opbevares og ikke anvendes i fx markedsføringssammenhænge, fx hvis du mener, at de oplysninger om dig, ikke er korrekte.

Retten til dataportabilitet

Du har ret til at få dine persondata udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og ret til at få overført disses oplysninger til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til af særlige grunde at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Retten til indsigelse indebærer, at du til enhver tid har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, hvis der er særlige grunde til, at du ikke ønsker dine oplysninger behandlet.

Sanghaen vil tage stilling til, om indsigelsen er berettiget, også selvom vores behandling af oplysningerne i øvrigt er lovlig.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Hvis du har givet samtykke til vores behandling af dine personlige oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af dine persondata.

Følgende samtykker kan tilbagetrækkes: tilladelse til anvendelse af dine persondata til at informere dig om forløb, nyheder og tilbud; og tilladelse til behandling og opbevaring af dine personoplysninger, ved at henvende dig til Sanghaen. Du finder kontaktoplysninger øverst her i persondatapolitikken.

Retten til at klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.

Revision af persondatapolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens persondatapolitik. Når vi ændrer persondatapolitikken, ændrer vi også datoen i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende persondatapolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

Dette er version 1 af Sanghaen persondatapolitik dateret 25.11.2022.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og få nyheder fra Sanghaen direkte i indbakken via Marie Kronquist nyhedsmailen.

Du kan altid afmelde dig igen.

Tak for din tilmelding til nyhedsbrevet.